SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
IX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 12.03.2020 Predsedajúci: Ing. Igor Petrovčík
13:36:26 0. - Otvorenie, Zistenie prítomnosti poslancov, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej mandátovej a volebnej komisie a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
13:36:59 M. Djordjevič
13:37:13 E. Hulmečíková
13:38:47 E. Hulmečíková
13:39:10 M. Galdunová
13:39:23 M. Djordjevič
13:40:45 p. Petrovčik, starosta MČ
13:41:58 M. Djordjevič
13:42:31 I. Faťolová
13:43:27 I. Faťolová
13:43:30 p. Petrovčik, starosta MČ
13:43:38 I. Faťolová
13:44:36 I. Faťolová
13:44:55 I. Faťolová
13:45:11 1. - Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto
13:45:13 p. Petrovčik, starosta MČ
13:47:54 E. Hulmečíková
13:49:19 I. Faťolová
13:50:37 p. Petrovčik, starosta MČ
13:56:59 p. Petrovčik, starosta MČ
14:07:05 M. Galdunová
14:09:55 p. Petrovčik, starosta MČ
14:17:00 p. Petrovčik, starosta MČ
14:22:03 p. Petrovčik, starosta MČ
14:22:13 M. Galdunová
14:24:49 p. Petrovčik, starosta MČ
14:26:01 2. - Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto
14:26:04 p. Petrovčik, starosta MČ
14:28:09 I. Faťolová
14:29:32 4. - Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od VIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 17.12.2019
14:29:33 p. Petrovčik, starosta MČ
14:29:51 E. Hulmečíková
14:31:29 I. Faťolová
14:33:15 I. Faťolová
14:34:18 5. - Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od VIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 17.12.2019
14:34:20 p. Petrovčik, starosta MČ
14:34:40 M. Djordjevič
14:35:14 I. Faťolová
14:36:07 6. - Prehľad plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto s termínom plnenia „stály“
14:36:08 p. Petrovčik, starosta MČ
14:36:24 I. Faťolová
14:37:08 7. - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od VIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 17.12.2019
14:37:12 p. Petrovčik, starosta MČ
14:37:34 Ľ. Blaškovičová
14:39:19 M. Djordjevič
14:39:22 M. Djordjevič
14:43:16 M. Djordjevič
14:44:45 I. Faťolová
14:45:43 8. - Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2019
14:45:44 p. Petrovčik, starosta MČ
14:45:56 I. Faťolová
14:46:58 9. - Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2020 – 2022
14:46:59 p. Petrovčik, starosta MČ
14:50:14 Z. Hanesz
14:52:06 E. Hulmečíková
14:59:27 p. Petrovčik, starosta MČ
15:01:57 M. Djordjevič
15:03:49 E. Hulmečíková
15:03:58 M.Konečný
15:05:58 A. Ďurica
15:07:05 M. Djordjevič
15:08:16 M. Djordjevič
15:13:15 p. Petrovčik, starosta MČ
15:14:26 E. Hulmečíková
15:15:06 p. Petrovčik, starosta MČ
15:15:21 Z. Hanesz
15:17:47 M. Djordjevič
15:19:04 M. Djordjevič
15:22:42 p. Petrovčik, starosta MČ
15:24:56 M. Djordjevič
15:26:14 p. Petrovčik, starosta MČ
15:27:44 Ľ. Blaškovičová
15:32:07 M. Djordjevič
15:33:58 p. Petrovčik, starosta MČ
15:36:05 M. Djordjevič
15:37:30 p. Petrovčik, starosta MČ
15:39:18 A. Ďurica
15:40:49 p. Petrovčik, starosta MČ
15:41:57 I. Faťolová
15:43:22 I. Faťolová
15:43:22 M. Djordjevič
15:45:37 I. Faťolová
15:46:51 A. Ďurica
15:48:04 Z. Hanesz
15:49:35 I. Faťolová
15:51:55 I. Faťolová
15:53:18 I. Faťolová
15:54:24 I. Faťolová
16:04:58 I. Faťolová
16:08:30 10. - Zámer riešenia plôch pre stanovištia nádob na komunálny odpad na území mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2020 - 2021
16:08:32 p. Petrovčik, starosta MČ
16:12:19 M. Djordjevič
16:13:48 I. Faťolová
16:14:54 M. Djordjevič
16:15:02 Z. Hanesz
16:15:39 M. Djordjevič
16:16:46 I. Faťolová
16:17:53 Ľ. Blaškovičová
16:20:08 p. Petrovčik, starosta MČ
16:21:34 E. Hulmečíková
16:24:39 I. Faťolová
16:25:41 M. Djordjevič
16:28:05 p. Petrovčik, starosta MČ
16:28:55 I. Faťolová
16:30:06 M. Djordjevič
16:30:57 A. Ďurica
16:31:42 M.Konečný
16:32:32 I. Faťolová
16:33:28 P. Havasi
16:34:21 p. Petrovčik, starosta MČ
16:35:43 I. Faťolová
16:36:12 p. Petrovčik, starosta MČ
16:36:43 A. Ďurica
16:37:09 M. Djordjevič
16:40:24 P. Havasi
16:41:13 p. Petrovčik, starosta MČ
16:41:38 Z. Hanesz
16:42:15 Z. Hanesz
16:42:17 I. Faťolová
16:43:37 I. Faťolová
16:44:25 11. - Návrh na odňatie majetku zo správy mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:44:27 p. Petrovčik, starosta MČ
16:45:46 I. Faťolová
16:46:59 I. Faťolová
16:48:15 12. - Návrh na zrušenie „Výbehu pre psov na Vojenskej ulici“ a jeho vyradenie z majetku mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:48:16 p. Petrovčik, starosta MČ
16:49:44 M.Konečný
16:50:17 p. Petrovčik, starosta MČ
16:51:02 I. Faťolová
16:51:45 I. Faťolová
16:52:54 13. - Návrh Doplnku č. 3 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení mestskej časti Košice-Staré Mesto
16:52:55 p. Petrovčik, starosta MČ
16:53:16 P. Havasi
16:54:26 I. Faťolová
16:55:18 14. - Ročná správa o prešetrovaných sťažnostiach a petíciách doručených mestskej časti Košice-Staré Mesto v roku 2019
16:55:19 p. Petrovčik, starosta MČ
16:55:38 I. Faťolová
16:56:31 15. - Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
16:56:35 p. Petrovčik, starosta MČ
16:56:45 Ľ. Blaškovičová
16:58:59 E. Hulmečíková
17:05:43 p. Petrovčik, starosta MČ
17:05:55 M. Djordjevič
17:08:01 P. Havasi
17:08:52 M.Konečný
17:12:51 E. Hulmečíková
17:15:13 M.Konečný
17:16:42 M. Djordjevič
17:21:24 M.Konečný
17:21:30 I. Faťolová
17:21:54 p. Petrovčik, starosta MČ
17:22:27 16. - Rôzne
17:22:37 Ľ. Blaškovičová
17:23:02 p. Petrovčik, starosta MČ