SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
X.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 11.06.2020 Predsedajúci: I. Petrovčík
13:34:40 Úvod
13:35:25 0. Otvorenie; ,Zistenie prítomnosti poslancov, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
13:35:26 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:35:43 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:37:14 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:38:25 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
13:40:16 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:41:59 P. Havasi 0 Uznesenie
13:42:28 P. Havasi 0 Uznesenie
13:43:01 1. Ústna informácia o bezpečnostnej situácii v mestskej časti Košice-Staré Mesto
13:43:03 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:43:40 p. Trocha, MsP 1 Diskusia
13:44:35 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:44:38 p. Gaduš, OO PZ KE 1 Uznesenie
13:48:19 M. Djordjevič 1 Diskusia
13:50:02 p. Trocha, MsP 2 Diskusia
13:51:11 M.Konečný 1 Diskusia
13:52:16 p. Trocha, MsP 3 Diskusia
13:53:18 A. Ďurica 1 Diskusia
13:54:32 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
13:55:57 P. Havasi 0 Uznesenie
13:56:40 2. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 12.03.2020
13:56:41 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:05:15 M.Konečný 1 Diskusia
14:06:26 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:07:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:09:56 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:10:22 P. Priester 1 Diskusia
14:11:38 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:14:24 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:15:35 P. Priester 1 Diskusia
14:16:37 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:18:09 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:19:32 P. Havasi 0 Uznesenie
14:20:34 P. Havasi 0 Uznesenie
14:21:16 3. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 12.03.2020
14:21:17 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:21:39 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
14:22:09 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:22:11 P. Havasi 0 Uznesenie
14:22:59 4. Správa o činnosti Komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
14:23:07 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:23:14 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:23:38 P. Havasi 0 Uznesenie
14:24:20 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od IX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 12.03.2020
14:24:22 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:24:38 p. Pillár, hlavný kontrolór 1 Diskusia
14:25:26 P. Havasi 0 Uznesenie
14:26:12 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie II. polroka 2020
14:26:14 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:26:38 P. Havasi 0 Uznesenie
14:27:28 7. Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov č. 4 v Košiciach
14:27:33 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:32:25 M.Konečný 1 Diskusia
14:33:43 p. Háber 1 Diskusia
14:35:38 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:37:07 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:38:14 P. Priester 1 Diskusia
14:39:14 P. Havasi 1 Diskusia
14:39:44 M.Konečný 2 Diskusia
14:40:14 P. Priester 1 Diskusia
14:42:35 M. Djordjevič 2 Diskusia
14:43:05 A. Ďurica 1 Diskusia
14:45:09 A. Ďurica 1 Diskusia
14:45:50 Z. Hanesz 1 Diskusia
14:47:30 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:49:57 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
14:50:30 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:51:21 P. Havasi 1 Uznesenie
14:52:39 10. Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2019
14:52:57 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:53:31 P. Havasi 0 Uznesenie
14:55:29 13. Návrh na odňatie majetku zo správy mestskej časti Košice-Staré Mesto
14:55:31 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
14:56:00 M. Djordjevič 1 Diskusia
14:59:16 M.Konečný 1 Diskusia
15:00:30 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
15:01:19 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:04:46 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
15:05:36 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:08:42 P. Priester 1 Diskusia
15:09:58 Z. Hanesz 1 Diskusia
15:12:05 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:13:14 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:14:16 P. Priester 1 Diskusia
15:14:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:15:20 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:16:31 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:16:57 M.Konečný 2 Diskusia
15:18:15 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:19:49 Z. Hanesz 1 Diskusia
15:20:46 A. Ďurica 1 Diskusia
15:21:59 P. Priester 2 Diskusia
15:22:06 M. Djordjevič 3 Diskusia
15:23:24 P. Havasi 0 Uznesenie
15:24:24 14. Správa o stave, vývoji a vymáhaní pohľadávok mestskej časti Košice-Staré Mesto so stavom ku dnu 25.05.2020
15:24:25 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:24:43 P. Havasi 0 Uznesenie
15:24:50 M. Galdunová 0 Uznesenie
15:25:36 15. Informatívna správa o poskytnutých jednorazových dávkach sociálnej pomoci za rok 2019
15:25:38 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:25:57 M. Galdunová 0 Uznesenie
15:26:47 15.1 Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, Košice – možnosti riešenia prevádzkovania
15:26:50 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:29:16 Z. Hanesz 1 Predklad
15:29:42 M. Djordjevič 1 Diskusia
15:31:12 P. Priester 1 Diskusia
15:48:44 M. Djordjevič 2 Diskusia
15:50:32 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:52:01 obyvateľka MČ 1 Predklad
15:55:18 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:55:34 M.Konečný 1 Diskusia
15:57:20 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
15:57:27 Z. Hanesz 2 Diskusia
15:59:25 p. Háber 1 Diskusia
16:01:37 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:02:52 Ľ. Blaškovičová 1 Diskusia
16:03:49 p. Háber 2 Diskusia
16:05:51 p. Hlivák 1 Diskusia
16:09:12 Z. Hanesz 1 Diskusia
16:10:32 P. Priester 1 Diskusia
16:11:17 p. Hlivák 1 Diskusia
16:13:20 M. Djordjevič 2 Diskusia
16:14:38 Ľ. Blaškovičová 2 Diskusia
16:15:51 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
16:17:51 . . 1 Diskusia
16:23:28 P. Priester 2 Diskusia
16:24:45 p. Grega, poslanec MZ 1 Diskusia
16:29:25 M. Djordjevič 1 Diskusia
16:39:36 A. Ďurica 1 Diskusia
16:42:54 P. Priester 3 Diskusia
16:44:08 M. Djordjevič 3 Diskusia
16:45:31 Z. Hanesz 3 Diskusia
16:50:49 M.Konečný 2 Diskusia
16:52:07 Z. Hanesz 2 Diskusia
16:52:43 P. Havasi 1 Diskusia
16:53:25 M. Djordjevič 3 Diskusia
16:56:08 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:03:39 P. Havasi 1 Uznesenie
17:04:00 15.2 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 102 zo dňa 17.12.2019
17:04:02 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:04:51 P. Priester 1 Diskusia
17:05:38 P. Priester 1 Diskusia
17:06:54 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:09:21 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:11:21 Z. Hanesz 1 Diskusia
17:12:38 A. Ďurica 1 Diskusia
17:13:34 M. Galdunová 1 Diskusia
17:14:03 M. Djordjevič 2 Diskusia
17:17:19 A. Ďurica 1 Diskusia
17:18:25 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:18:37 p. Hlivák 1 Diskusia
17:20:18 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:20:48 P. Havasi 0 Uznesenie
17:21:56 P. Havasi 0 Uznesenie
17:23:15 15.3 Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2020
17:23:17 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:24:08 P. Havasi 0 Uznesenie
17:25:07 15.4 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.1.1. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
17:25:09 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:25:48 Z. Hanesz 1 Diskusia
17:27:36 A. Ďurica 1 Diskusia
17:28:49 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:29:28 A. Ďurica 1 Diskusia
17:29:56 P. Priester 1 Diskusia
17:30:33 p. Hlivák 1 Diskusia
17:31:50 P. Havasi 0 Uznesenie
17:33:12 16. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
17:33:29 17. Rôzne
17:33:37 P. Priester 1 Diskusia
17:34:05 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia
17:35:51 Z. Hanesz 1 Diskusia
17:37:20 P. Priester 2 Diskusia
17:38:27 Z. Hanesz 1 Diskusia
17:39:34 M. Djordjevič 1 Diskusia
17:43:11 18. Záver
17:43:13 p. Petrovčik, starosta MČ 1 Diskusia