SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
IV. mimoriadne zasadnutie
 
Dátum konania: 22.04.2015 Predsedajúci: Mgr. Ľ.Grega
16:01:12Úvod
16:01:333. Voľba návrhovej komisie
16:02:21Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:02:46I. Petrovčik1Diskusia
16:03:504. Návrh na menovanie trojčlennej komisie z radov poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto na vyhodnotenie prijatých návrhov týkajúcich sa Verejnej obchodnej súťaže na prenájom parkoviska na Hradbovej ulici o počte 31 parkovacích miest
16:03:52Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:04:20E. Hulmečíková1Diskusia
16:04:41J. Süli1Diskusia
16:05:22Mgr. Ľ. Grega1Predklad
16:05:28M. Djordjevič1Diskusia
16:05:31R. Trnka1Diskusia
16:06:29E. Hulmečíková1Diskusia
16:07:22Š. Lasky1Diskusia
16:07:52R. Pillár1Diskusia
16:08:37Mgr. Ľ. Grega2Diskusia
16:09:07J. Süli2Diskusia
16:10:17Mgr. Ľ. Grega3Diskusia
16:10:36M. Djordjevič1Diskusia
16:12:27K.Till1Diskusia
16:13:15E. Hulmečíková2Diskusia
16:13:20I. Petrovčik1Diskusia
16:13:32J. Bílek1Diskusia
16:15:36Mgr. Ľ. Grega4Diskusia
16:15:50J. Süli3Diskusia
16:16:14Mgr. Ľ. Grega5Diskusia
16:17:26Mgr. Ľ. Grega5Uznesenie
16:18:09Mgr. Ľ. Grega5Uznesenie
16:44:435. Záver
16:45:41J. Süli1Diskusia
16:47:00Mgr. Ľ. Grega1Diskusia
16:47:23J. Süli1Diskusia