SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XVI.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
 
Dátum konania: 03.06.2021 Predsedajúci: I. Petrovčík
11:04:05Uvod
11:17:031. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
11:17:05p. Petrovčik, starosta MČ1Predklad
11:17:39M. Djordjevič1Diskusia
11:18:18M. Djordjevič1Diskusia
11:18:19p. Petrovčik, starosta MČ1Diskusia
11:18:55p. Petrovčik, starosta MČ1Diskusia
11:18:57Ľ. Blaškovičová0Uznesenie
11:19:37Ľ. Blaškovičová0Uznesenie
11:20:031. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
11:20:062. Prerokovanie pozastaveného uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 187 zo dňa 06.05.2021
11:20:08p. Petrovčik, starosta MČ1Predklad
11:20:38p. Pillár, hlavný kontrolór1Diskusia
11:22:02M. Djordjevič1Diskusia
11:24:22M. Djordjevič1Diskusia
11:28:32Ľ. Blaškovičová1Diskusia
11:28:43Ľ. Blaškovičová1Diskusia
11:31:07M. Djordjevič2Diskusia
12:07:31p. Petrovčik, starosta MČ1Diskusia
12:12:33M. Djordjevič1Diskusia
12:13:53p. Petrovčik, starosta MČ1Diskusia
12:15:36Ľ. Blaškovičová2Diskusia
12:17:39p. Petrovčik, starosta MČ1Diskusia
12:18:17M. Djordjevič2Diskusia
12:19:44p. Petrovčik, starosta MČ1Diskusia
12:22:02Ľ. Blaškovičová2Uznesenie
12:22:03E. Hulmečíková0Uznesenie
12:24:06E. Hulmečíková0Uznesenie
12:24:17Ľ. Blaškovičová2Uznesenie
12:29:103. Záver
12:29:11p. Petrovčik, starosta MČ1Predklad